Activiteiten

GWP

De Geïntegreerde Werkperiode of GWP is een (buitenlandse) schoolreis. In het GO! Atheneum zijn het de laatste­jaars leer­lingen die ‘hun carrière’ in het secundair onderwijs met een boeiende laatstejaarsreis van vijf dagen be­ëindigen.

Wij willen de leerlingen leren om van huis te zijn om zodoende zelf­standig­heid, zelf­red­zaamheid en weer­baarheid te ver­hogen en om hun wereldbeeld te vergroten. Zij leren elkaar kennen in een andere omgeving dan de school, zodat men meer en beter begrip voor elkaar kan opbrengen. Het is een week waarin les wordt gegeven buiten het normale kader. Bovendien is het een goede gelegenheid voor de jongeren van de financieel wat minder bedeelde ouders om ten minste een keer ‘vanonder de kerktoren’ te zijn. Een groot deel van onze vak­over­schrijdende eind­termen (sociale vaardigheden, burgerzin, milieu­educatie, gezondheids­educatie, …) bereiken we via dit project. Het is daarom zeer belangrijk dat iedere leer­ling hieraan participeert.

Gezien de financiële impact wordt gewerkt met een door de school opgezet spaar­plan

  • 2021-2022: Ardèche
  • 2019-2020: Màlaga en Andalusië – geannuleerd (COVID-19)
  • 2018-2019: Warschau
  • 2017-2018: Barcelona
  • 2016-2017: Madrid
  • 2015-2016: Sevilla en Andalusië

Cultuurklassen 3de jaren

2021-2022: Brussel (ASO & TSO & BSO)

2019-2020: Brussel (ASO & TSO & BSO) – geannuleerd (COVID-19)

2018-2019: Dudzele-Brugge (ASO & TSO) en Antwerpen (BSO)

2017-2018: Brussel (ASO & TSO) en Antwerpen (BSO) 2016-2017: Brussel (ASO & TSO) en Antwerpen (BSO)

Olympiades

Ieder jaar nemen onze leerlingen deel aan diverse olympiades: wiskunde, natuurwetenschappen, Latijn, biologie, fysica, geo-olympiade, … Deze ‘Olympische’ wedstrijden hebben als doelstelling de leerlingen te motiveren en te stimuleren om zich verder in een vakgebied te verdiepen. Tevens worden de laureaten afgevaardigd om Vlaanderen te verdedigen op de internationale Olympiades.