• Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:2de graad / Vakken

Handel

Handel is de geknipte studierichting voor jou als je een brede belangstelling hebt voor de wereld rondom jou, de economische realiteit je boeit en je haar wil proberen te verklaren,  je graag met de computer omgaat, je ook een brede interesse hebt voor algemene vakken en moderne talen.

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal, maar ook in vreemde talen (Engels en Frans).

Je profiel

 • Office & Retail
 • Je houdt van ONDERNEMERSCHAP!
 • Je hebt aanleg voor boekhouden, toegepaste informatica en economie (commerciële activiteiten en administratieve verwerking van documenten).
 • Je hebt een brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen en de zakenwereld.
 • Je kunt logisch denken en je bent kritisch ingesteld tegenover cijfermateriaal.
 • Je bent stipt, ordelijk en nauwkeurig.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je hebt voldoende inzicht.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad behoorlijke resultaten behaald die bewijzen dat je voldoende basiskennis verworven hebt.
 • Specifieke voorkennis is onnodig.
 • Je bent gemotiveerd en je beoogt een praktische opleiding met voldoende basis om verder te studeren.

Wij bieden je

 • een ruim pakket aan algemene vakken;
 • een ruim pakket wiskunde met de nadruk op analytisch denken als voorbereiding op het programmeren in de derde graad;
 • een pakket vreemde talen, dit zowel in een beroepsgerichte als in een maatschappelijke context;
 • een grondige analyse van de meest voorkomende commerciële, financiële en diverse verrichtingen, dit zowel in enkelvoudig als in dubbel boekhouden;
 • een opleiding waarbij je vaardigheden verwerft om informatie af te leiden uit mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • een grondige basisopleiding in het MS-Office pakket (Word, Acces, Excel en PowerPoint). Daarnaast worden ook de beginselen van het programmeren aangebracht;
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning .
 3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Computerwetenschappen11
Dactylografie / toegepaste informatica33
Engels33
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst / NC zedenleer22
Kantoortechnieken11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Toegepaste economie
(Handelseconomie en boekhouden)
77
Verkoop11
Wiskunde44
Interessemodule* (voetbal)22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK33/3533/35

* De interessemodule is vrijblijvend te kiezen. In het geval je voor voetbal kiest, heb je 35 uren les/week.

Schooljaar 2021 – 2022