Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie is de geknipte studierichting voor jou als je een brede belangstelling hebt voor de wereld rondom jou, de economische realiteit je boeit en je haar wil proberen te verklaren,  je graag met de computer omgaat, je ook een brede interesse hebt voor algemene vakken en moderne talen.

Bedrijf en organisatie is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal, maar ook in vreemde talen (Engels en Frans).

Je profiel

Wij bieden je

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.

 

3B&O
(21-22)

4B&O
(22-23)

BASISVORMING

20

19

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst/NCZ

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Artistieke vorming*

1

Mens en samenleving**

1

SPECIFIEKE  VORMING

12

13

Toegepaste informatica

2

2

Toegepaste economie

6

7

Frans

2

2

Engels

1

1

Computerwetenschappen

1

1

TOTAAL/WEEK

32

32

Schooljaar 2021-2022