Sociale en technische wetenschappen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:2de graad / Vakken

Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen is een technische studierichting, die op drie pijlers steunt: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding. Deze worden praktisch toegepast in de integrale opdrachten. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en zijn positie daarbinnen. De wetenschappelijke onderbouw daarbij, krijg je vanuit de natuur- en sociale wetenschappen. Tijdens de integrale opdrachten, ontwikkel je je eigen competenties.

Je profiel

 • Je hebt een brede interesse in wetenschappen.
 • Je hebt voldoende wetenschappelijke vaardigheden en capaciteiten ontwikkeld om hierop verder te bouwen.
 • Je hebt interesse in de omgang met en zorg voor mensen en bent sociaalvoelend.
 • Je wil die sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
 • Je vindt de wetenschappelijke en de gezondheids- en welzijnssector boeiend.
 • Je bent kritisch ingesteld en bereid je eigen handelen en denken in vraag te stellen.
 • Je hebt een gezond empathisch vermogen.
 • Je hebt respect en begrip voor de mening en overtuiging van anderen en de eigenheid van mensen.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad mooie resultaten behaald die bewijzen dat je voldoende basiskennis verworven hebt.
 • Specifieke voorkennis is onnodig.
 • Je wilt later eventueel verder studeren en legt hier de basis.

Wij bieden je

 • een algemene basisvorming (algemene vakken, talen, wiskunde);
 • een maatschappelijke en sociale vorming en praktische oefeningen waarbij mensgerichte oriëntering wordt nagestreefd (labo-oefeningen, toegepaste wetenschappen en technische realisaties met nadruk op voeding);
 • een opleiding met een brede waaier aan wetenschappelijke vakken, zowel theoretisch als proefondervindelijk;
 • het leren observeren en kritisch evalueren op basis van mens- en natuurwetenschappelijke inzichten;
 • een opleiding waarin het sociale engagement belangrijk is en waarin je communicatieve vaardigheden verwerft;
 • het vormen van een kwaliteitsgericht denken en handelen bij voedselbehandeling op basis van wetenschappelijke bevindingen;
 • een verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning …;
 • het leren plannen en organiseren van je werkzaamheden;
 • het leren probleemoplossend denken en handelen en dit zowel met mensgerichte als productgerichte inhouden;
 • een schoolteam dat verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt;
 • een opleiding die zowel het praktisch aspect als het theoretisch aspect aan bod laat komen.

Aandachtspunten

Aanschaf van persoonlijke bescherming (werkschort, werkschoenen) is noodzakelijk.
Ingrediënten voor de kooklessen.

 3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Bio/chemie/fysica/toegepaste natuurwetenschappen66
Computerwetenschappen1 
Engels33
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst / NC zedenleer22
Huishoudkunde / Opvoedkunde / Praktijk en theorie7 7
Lichamelijke opvoeding22
Multimedia 1
Muzikale opvoeding11
Nederlands44
Plastische opvoeding11
Wiskunde33
Interessemodule* (voetbal)22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK34/3634/36

* De interessemodule is vrijblijvend te kiezen. In het geval je voor voetbal kiest, heb je 36 uren les/week.

 Schooljaar 2021 – 2022