Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Je profiel

Wij bieden je

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.

3HW (21-22)

4HW
(22-23)

BASISVORMING

25

25

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst/NCZ

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Artistieke vorming*

1

Mens en samenleving**

1

SPECIFIEKE  VORMING

5

5

Psychologie & sociologie

3

3

Filosofie

1

1

Kunstbeschouwing

1

1

COMPLEMENTAIRE  VORMING

2

0

Informatica***

INTERESSEMODULE

2

2

Creative language skills Atelier créatif en français KAZ Sports Labo & wetenschappen Artistiek-creatief Voetbal

TOTAAL/WEEK

32

32