Interessemodules 2de graad

In de studierichtingen uit ASO kunnen de leerlingen twee lesuren vrij kiezen uit een aantal complementaire activiteiten.

Je zal één keer per schooljaar – dus twee keer in de tweede graad – een competentiegerichte keuze / talentgerichte keuze moeten maken voor een bepaald interessegebied dat aan de voor de gelegenheid samengestelde graadklas wordt gegeven.

De bedoeling hiervan is o.m. het keuzeproces op het scharniermoment van 2de naar 3de graad voor te bereiden.

Het is niet de bedoeling dat je in de loop van het jaar van module verandert of dat je twee jaar na elkaar dezelfde module volgt.

De evaluatie gebeurt op permanente basis, bijvoorbeeld door middel van papers, mindmaps, toonmomenten, reflectierapport, logboek, werkstukken, samenvattingen, presentaties.

 

STEM - Labo en wetenschappen

In deze module wordt de basisvorming fysica (1u) en chemie (1u) uitgebreid met een extra lesuur fysica en een extra lesuur chemie. Hiermee wordt het leerplan van de wetenschappelijke richtingen gevolgd zodat je in de derde graad en vooral in het hoger onderwijs klaar kan zijn voor een zuiver wetenschappelijke opleiding zoals geneeskunde, tandheelkunde, ingenieur, diergeneeskunde e.d.

De lessen laten je kennis maken met het labo, wetenschappelijke experimenten, uitbreiding van de theoretische omkadering, actuele evoluties in de wetenschappen en kneden je tot een kleine ‘professor’.

Deze module wordt gegeven in het 3de jaar én in het 4de jaar. Hier wordt – bij uitzondering – dus niet gewerkt met graadklassen, zodat in het 4de jaar kan verder gebouwd worden op het vorige schooljaar.

Wil je graag verder gaan in het hoger onderwijs in een wetenschappelijke georiënteerde richting, dan volg je zeker in de tweede graad de interessemodule ‘Labo en Wetenschappen – STEM’ en in de derde graad de keuzevak ‘Exacte wetenschap’. Hierbij wordt het leerplan van de wiskunde–wetenschappen gevolgd zodat ook jij klaar kan zijn voor een opleiding geneeskunde, tandheelkunde, ingenieur, diergeneeskunde e.d.

Creative Language skills

The British are conservative and boring. But don’t they deliver the best songs? Don’t they have the best humour in the world? Aren’t the biggest poets and writers British? There must be something special with the British language… Learn everything about it in the course ‘creative language skills’.

Get rid of stereotypes concerning Great Britain and go on a journey through British culture, theatre, music and film. Find out how Britons use their language in daily life and arts and at the same time explore your own English language skills.

What’s in it for you?

Do you like creativity, acting and English? Then this is something you’ll like.

KAZ Sports

Bovendien leer je door het sporten

 

Wil je een ‘mens sana in corpore sano’, dan kies je stante pede voor deze optie!

Sommige initiatiesporten kunnen extra geld kosten.

Deze interessemodule kan je volgen tijdens het eerste en/of tweede deel van het schooljaar.

Atelier créatif

Ah! Le français, la langue qui fait rêver de l’amour, l’art, la culture et la bonne nourriture! Mais aussi une belle langue internationale!

Tu aimerais mieux parler et comprendre le français mais en même temps:

Alors, l’atelier créatif est parfait pour vous!
Soyez les bienvenus!

ateliercreatif
Artistiek creatief

Kunst en Cultuur

Deze interessemodule neemt je mee naar een boeiende wereld van kunst en cultuur. Je wordt ondergedompeld in de ruime waaier van artistieke disciplines: van beeldende kunst, architectuur, fotografie, design en mode tot film, muziek en podiumkunsten.

De aanpak binnen deze module is projectmatig gericht waarbij verschillende creatieve uitingen aan bod komen. Er is ruimte om samen op zoek te gaan, te discussiëren, te experimenteren en zelf te creëren.

Het wordt een creatieve mix van hoorcollege, begeleide zelfstudie, workshops, praktijkervaringen, bezoeken en ontmoetingen! Doen!

In het eerste en/of tweede deel van het schooljaar kan je starten met Artistiek-Creatief.

Voetbal

Sinds een aantal schooljaren biedt onze Middenschool het talentvak voetbal aan, een niche biKVV Oostendennen de regio.

We gaan hiermee verder in de 2de graad ASO-BSO-TSO! Tijdens deze 2 lesuren kunnen jongens en meisjes voetbaltraining volgen, gericht op het verbeteren van hun technische vaardigheden. Elke leerling wordt van nabij begeleid. Iedereen is dus welkom, ongeacht het niveau.

De training zal gegeven worden door een ervaren trainer en dit in samenwerking met Club Brugge en KVV Zelzate betreffende de outdoor-infrastructuur.

Bij voetbal komt er natuurlijk meer kijken dan alleen technische skills en wedstrijden. De leerlingen werken aan een fitte levensstijl, mentale en sociale skills, … Is voetbal jouw passie? Teken dan in voor de interessemodule ‘voetbal’!

Interessemodule Voetbal