Je bekijkt nu Bezoek aan de vrederechter

Bezoek aan de vrederechter

“Een vredegerecht in Zelzate?”. Hebben wij dat en waar zou dat dan wel mogen zijn? Enkele van de vragen die de leerlingen van 4 hw en 5 hw zich stelden. In de klas leerden ze hoe de rechtspraak in België georganiseerd is en om de leerstof in de praktijk te brengen, gingen we langs op de Suikerkaai bij het Vredegerecht. Dit bevindt zich boven de gebouwen van Bpost, waar jullie misschien wel al langs gingen. Elke donderdag om 10 uur houdt vrederechter, Eddy Schelfhout, hier zitting. Hij wordt bijgestaan door de afgevaardigd griffier Hesna Dahrouch. Afgelopen donderdag stonden er maar liefst 37 zaken op de rol, gaande van personen die hun huur niet betaalden, niet-betaalde facturen en andere vorderingen, tot achterstallige premies. Het was een gaan en komen van advocaten die als eisende partij optraden en af en toe kregen we ook de verwerende partij te horen en te zien die hun zaak kwamen verdedigen. De meeste verwerende partijen waren echter afwezig en vaak hoorden we de rechter de volgende zin uitspreken “verstek en vonnis”.  Dit betekent dat er vanuit de rechter een vonnis wordt opgemaakt en de zaak daarna wordt daarna eventueel bezorgd aan een gerechtsdeurwaarder. Deze kan dan overgaan, bijv. in het geval van het niet betalen van huishuur, tot een uithuiszetting. Het was een korte, maar leerrijke kennismaking met de wereld van justitie!