De school

Digitale school

Onze school is een vooruitstrevende en digitale school.

Daarom beschikken we over een openbaar WiFi netwerk, evenwel met restricties.

We beschikken eveneens over Smartschool, een elektronisch leerplatform.

Op Smartschool kunnen de leerlingen een digitale versie van bepaalde vakken vinden. Via dit platform kunnen de leerlingen ook taken, toetsen en (extra) oefeningen maken. Ook kunnen per vakgebied interessante links worden aangeboden.

Daarnaast wordt de portfoliomodule gebruikt bij sommige vakleerkrachten, bijvoorbeeld als logboek.

Op Smartschool – module Intradesk – zijn ook alle brieven, brochures, SOHO-info etc. die in de loop van het jaar op papier worden verspreid digitaal terug te vinden.

Op de jaarkalender bovenaan rechts de openingspagina staan alle vakantieperiodes, stageperiodes en schoolactiviteiten vermeld. Deze kalender wordt permanent geüpdatet.

De leeromgeving biedt ook de mogelijkheid om snel vragen aan leerkrachten, leerlingensecretariaat of directeur te stellen.

De lesitems, alsook taken en toeten, worden digitaal opgegeven door elke vakleerkracht via de module schoolagenda.

Wil je graag je evaluatiecijfers digitaal opvolgen? Via de module skore staan je evaluaties beschikbaar. Na de diverse rapportperiodes staan ook daar de rapporten digitaal zichtbaar.

U kan ook als ouder via een eigen account inloggen in deze leeromgeving.

Schoolkosten - boeken

Studieshop.be staat in voor de verdeling van huur- en koopboeken. Het bestellen gebeurt online via de website www.studieshop.be.

De boekenpaketten graag in juli bestellen zodat ze beschikbaar zijn op 1 september. Ze worden thuis geleverd.

Na telefonisch contact met VDB studieshop kan een spreiding van betaling worden aangevraagd over drie periodes.