Gezondheids- en welzijnswetenschappen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:3de graad / Vakken

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Je hebt alle basisinformatie vergaard in de tweede graad en nu ben je klaar voor het echte werk! Via verschillende stages word je helemaal klaargestoomd voor je eventuele toekomst in de zorgsector. Je kennis van wetenschappen wordt nu ook verder uitgebreid, waardoor je ook de nodige theoretische basis verwerft voor verdere studies.

Je profiel

 • Je houdt van mensen en de zorg ervoor.
 • Je hebt zin voor orde, zorg, netheid en stiptheid ontwikkeld.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren.
 • Je bent sociaalvoelend, communicatief vaardig en assertief.
 • Je hebt zin voor organisatie en efficiëntie en streeft naar kwaliteit van het geleverde werk.
 • Je kunt zelfstandig werken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je hebt zin voor initiatief en je kan correct en flexibel reageren in arbeidssituaties.
 • Je bent bereid de voorschriften i.v.m. welzijn (veiligheid, gezondheid, hygiëne) consequent toe te passen en rekening te houden met vigerende milieuvoorschriften.
 • Je hebt oog voor ergonomische aspecten van verzorgende beroepen.
 • Je bent betrouwbaar, discreet en tactvol (beroepsgeheim).
 • Je neemt een positieve en flexibele houding aan ten aanzien van snelle veranderingen.
 • Je bent gemotiveerd en je beoogt een praktische opleiding met voldoende basis om verder te studeren.

Wij bieden je

 • een team leerkrachten dat gemotiveerd en enthousiast voor de klas staat en elke leerling zoveel mogelijk individueel begeleidt;
 • een aangename leer- en leefomgeving;
 • een opleiding die een gezonde afwisseling biedt tussen praktijk en theorie;
 • een opleiding waarbij zowel cognitieve als psycho-motorische vaardigheden aan bod komen en van belang zijn;
 • een verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning …;
 • de realisatie van een Geïntegreerde Proef (GIP) en een stageperiode (6de jaar);
 • gevarieerde stageplaatsen in de gezondheids- en welzijnssector die mogelijkheden bieden voor tewerkstelling in de toekomst;
 • een ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit of een gelijkaardig studiegebied.

Aandachtspunten

Aanschaf van persoonlijke bescherming (werkpak, werkschoenen) is noodzakelijk.

Toekomst

 • Alle richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) binnen het vakgebied en aanverwanten (bv. kleuterleid(st)er, diëtist(e))
 • SE-N-SE (Secundair Na Secundair) studierichtingen (bv. leefgroepenwerking, animatie in ouderzorg, voedselbehandeling, medico-sociale administratie)
 • Werkvloer
 5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst / NC zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Opvoedkunde / verzorging / voeding theorie en praktijk1313
Nederlands33
Toegepaste biologie / biologie33
Toegepaste chemie11
Toegepaste ecologie / toegepaste chemie11
Toegepaste fysica11
Wiskunde22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK3434

In deze studierichting is geen stage voorzien. Tijdens de lessen TV/PV opvoedkunde/verzorging/voeding zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing voorzien. Zo krijgen deze leerlingen een realistisch beeld van een aantal beroepenvelden in de gezondheids- en welzijnszorg en onderwijs, en de verschillende doelgroepen hiermee verbonden. Diverse lesitems worden ook projectmatig verkend, uitgediept en vakoverschrijdend behandeld.

Schooljaar 2019 – 2020