Elektrotechnieken

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:2de graad / Vakken

Elektrotechnieken

Je verwerft competenties met betrekking tot residentiële installaties (elektriciteit in woningen). Je leert procesmatig te denken en kwaliteitsvol te handelen.  Je leert je als technicus te bewegen tussen de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

De basis wordt gelegd om naar de derde graad toe competenties te kunnen verwerven met betrekking tot industriële installaties, bordenbouw, automatisatie, schema-analyse, machinebouw en de meer complexe aspecten van residentiële installaties.

Je profiel

 • Je hebt een brede interesse in en aanleg voor technische en praktische vakken, in het bijzonder voor elektriciteit.
 • Je kunt logisch denken (probleemoplossend denken) en precies werken.
 • Je bent handig en je maakt graag praktische uitvoeringen.
 • Je bent bereid constant bij te leren.
 • Je kan een opdracht zelfstandig, netjes en verzorgd uitvoeren en tevens doorwerken tot een opdracht volledig klaar is.
 • Je bent nauwkeurig van aard om een praktische oefening volledig uit te werken.
 • Je vraagt je soms af hoe de dingen in elkaar zitten met betrekking tot elektriciteit, domotica e.d.
 • Je beschikt over voldoende verbale expressie om duidelijk en beknopt te kunnen rapporteren.
 • Je beschikt over een voldoende grafisch reproductievermogen, ruimtelijk inzicht en een goede motoriek.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad behoorlijke resultaten behaald die bewijzen dat je voldoende basiskennis verworven hebt. Het contact met de proefactiviteiten van techniek in de 1ste graad bracht succesbeleving.
 • Specifieke voorkennis is onnodig.
 • Je wilt later eventueel verder studeren en legt hier de basis.

Wij bieden je

 • een grondige opleiding in de algemene elektriciteit;
 • een uitgebreide praktische opleiding;
 • een kennismaking met een groot aantal technische toestellen of onderdelen ervan;
 • de kans om een groot aantal verschillende schakelingen zelf te realiseren;
 • een degelijke opleiding in verschillende facetten van het vakgebied, vooral wat betreft elektrische huisinstallaties;
 • een kennismaking met de reglementen en voorschriften voor de opbouw van een veilige installatie;
 • het leren plannen en organiseren van je werkzaamheden;
 • het leren kennen en efficiënt gebruiken en onderhouden van passende handgereedschappen en kleine machinale gereedschappen;
 • het leren dat gereedschappen en grondstoffen een bepaalde geldwaarde vertegenwoordigen en met zorg moeten behandeld worden;
 • het leren inzien dat orde en oordeelkundig gebruik van gereedschap en grondstof tijdswinst oplevert, gekoppeld aan goedkoper werken;
 • de ervaring hoe theoretisch opgebouwde wetmatigheden proefondervindelijk worden bevestigd of omgekeerd wetten afleiden uit deze ervaringen (labosessies);
 • het leren oog hebben voor detail wat betreft afwerking;
 • elektrotechnisch tekenen waarbij je kennis maakt met de symbolen, de opbouw van elektrische schema’s en coderingen;
 • de kans om met het tekenpakket Caddy++ je schema’s gedetailleerd uit te werken om inzicht te krijgen in werking en uitvoering;
 • een algemene basisvorming (algemene vakken, talen, wiskunde, wetenschappen);
 • een verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning …

Aandachtspunten
Aanschaf van werkmateriaal (schroevendraaiers,…) en persoonlijke bescherming (veiligheidsbril, werkpak, werkschoenen).
Een computer is een handig instrument.

 3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Computerwetenschappen11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst / NC zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde44
Praktijk elektriciteit / elektronica77
Theorie elektriciteit / electronica66
Interessemodule* (voetbal)22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK33/3533/35

* De interessemodule is vrijblijvend te kiezen. In het geval je voor voetbal kiest, heb je 35 uren les/week.

Schooljaar 2021 – 2022