Latijn – Wiskunde

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:3de graad / Vakken

Latijn - Wiskunde

Kies je voor Latijn? Dan kies je voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele een voorname plaats innemen. Het Latijn is een taal die aan strakke regels gebonden is. Het is dan ook een goede voorbereiding op het lezen van zakelijke, historische en juridische teksten. In de derde graad komen de leerlingen in contact met Latijnse poëzie, geschiedschrijving, welsprekendheid en recht. Deze kennismaking geeft hen een inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van hun literaire smaak.

Kies voor de optie Wiskunde als beschikt over een stevige wiskundige basis en analytisch denken. De richting geeft je een degelijke basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen uit het hoger onderwijs.

Je profiel

 • Je interesses zijn breed en je wil je latere studie- en beroepskeuze zo ruim mogelijk houden.
 • Je bent leergierig en bereid zelfstandig kennis te verwerven.
 • Studeren gaat je goed af en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad goede resultaten behaald die bewijzen dat je een grondige basiskennis verworven hebt.
 • Je beschikt over een goed geheugen en bent vooral ook bereid dit geheugen te trainen.
 • Je vindt het bovendien boeiend je verder te verdiepen in de studie van het Latijn en de cultuur van de klassieke oudheid.
 • Je beseft dat je nu de nodige leerhoudingen ontwikkelt voor hogere studies.

Wij bieden je

 • een ruim pakket aan taalstudie, wetenschappen, wiskunde en algemene vakken; eigen aan een algemeen vormende studierichting;
 • vier lestijden Latijn per week: verfijnen van de vocabulariumstudie, uitdiepen van de spraakkunst, tekstvertalingen en tekstbegrip, kritisch analyseren en becommentariëren van teksten uit de oudheid (Latijn leeft trouwens verder in de woordenschat en spraakkunst van andere moderne talen);
 • In Latijn-wiskunde geven we een degelijke basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen. In Latijn-moderne talen wordt extra tijd besteed aan moderne talen (Frans, Engels). Een moderne talenstudie bereidt je voor op de derde graad waar Frans, Engels, Duits en Spaans op een hoger niveau worden bestudeerd. Deze kennis is onontbeerlijk in een verenigd Europa en een globaliserende maatschappij;
 • de kans om met het gebruik van moderne media en gevarieerde werkvormen zelfstandig te werken;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning ..

Toekomst:

 • Alle richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) en HOLT (Hoger Onderwijs van het Lange Type) en universitair onderwijs
 • SE-N-SE (Secundair na secundair TSO) studierichtingen

 
 5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst / NC zedenleer22
Latijn44
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde77
Interessemodule22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK3232

Schooljaar 2019 – 2020