Economie – Moderne Talen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:3de graad / Vakken

Economie - Moderne Talen

Economie studeren leert je inzicht te verwerven in de belangrijkste (bedrijfs-) economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten. Je krijgt een ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie.

Dankzij de doorgedreven studie van de moderne talen kunnen de leerlingen hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) oefenen in de ruimste zin van het woord. Deze vaardigheden zullen het contact met anderstaligen vergemakkelijken, en de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen (boeken, tijdschriften, film …) verruimen

Je profiel

 • Je mikt op hogere studies (bachelor en/of master) en wil hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de nodige leerinhouden aanleren.
 • Je hebt interesse voor de complexe economische realiteit, de zakenwereld, management.
 • Je bent bereid om heel regelmatig en zelfstandig te studeren en te werken.
 •  Je behaalde in de tweede graad goede resultaten voor de vakken die je richting bepalen.
 •  Je hebt een brede interesse voor taal en cultuur. Je beseft dat actieve kennis van moderne vreemde talen belangrijk is voor je toekomst. Je bent geïnteresseerd in literatuurstudie, in het lezen en bespreken van zakelijke teksten, het lezen van tijdschriften, beluisteren en bespreken van native speakers.

Wij bieden je

 • een opleiding die voorbereid op hogere studies;
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van de moderne media;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning …;
 • Het vak economie sluit in deze leerjaren aan bij de socio-economische werkelijkheid met haar economische cellen: gezinnen, bedrijven, nationale en buitenlandse overheid. De macro- en micro-economische benaderingen beogen – naast de algemene vorming – de analyse van de actuele economische verschijnselen.
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van de moderne media;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning …;
 • uitwerken van (vakoverschrijdende) onderzoekscompetentie met een eindwerk dat kan tippen aan een bacheloropleiding. Dit is ideaal als voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger en/of universitair onderwijs.I
 • n de richting moderne talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans en ev. Duits) communicatieve vaardigheden, functionele taalstudie, aandacht voor tekstervarend lezen en leerstrategieën die je voorbereiden op hogere studies;
 • een moderne talenstudie. Deze kennis is onontbeerlijk in een verenigd Europa en een globaliserende
  maatschappij;

Toekomst

 • Alle richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) en HOLT (Hoger Onderwijs van het Lange Type) en universitair onderwijs
 • SE-N-SE (Secundair na secundair TSO) studierichtingen.

De studierichting EMT in de 3de graad wordt georganiseerd als vestigingsplaats van Het Koninklijk Atheneum Maldegem, een school die deel uitmaakt van onze scholengroep.

 5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Economie44
Engels33
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst / NC zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Spaans33
Wiskunde33
Interessemodule22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK3232

Schooljaar 2019 – 2020