Ons studieaanbod

Modernisering

Ons secundair onderwijs wordt gemoderniseerd onder impuls van de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. Onze jongeren hebben nieuwe competenties nodig!

ASO

Het Algemeen Secundair Onderwijs garandeert je een algemene opleiding in de breedste zin van het woord. In iedere studierichting wordt hier een basispakket aangeboden dat je in staat
moet stellen je behoorlijk voor te bereiden op je latere studiekeuze aan de hogeschool of de universiteit.

TSO

Het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) bereidt voor op een technische functie in het bedrijfsleven en in de dienstensector, op het statuut van zelfstandige en op aansluitend hoger onderwijs. Het niveau van het technisch onderwijs is volkomen gelijkwaardig aan dat van het ASO.

BSO

Het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) bereidt de leerlingen optimaal voor op een job op de arbeidsmarkt. De opleidingen spitsen zich dan ook toe op competenties en kennis, maar ook op het beheersen van arbeids- en
sociale regels. Uiteraard kan ook hier na het 6de jaar gekozen worden voor vervolgopleidingen.