Natuurwetenschappen

Wil je een stevige wetenschappelijke en wiskundige basis ontwikkelen  en practica uitvoeren? Wij leren je hoe je feitenmateriaal onder verschillende vormen moet verzamelen: bijvoorbeeld door experimentele waarnemingen in het schoollabo en veldwerk te doen, audiovisueel materiaal te analyseren, gegevens op te zoeken in naslagwerken en tabellenboeken.

Je profiel

Wij bieden je

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.

 

3NW
(21-22)

4NW
(22-23)

BASISVORMING

25

25

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst/NCZ

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Artistieke vorming*

1

Mens en samenleving**

1

SPECIFIEKE  VORMING

5

5

Biologie

+1

+1

Chemie

+1

+1

Fysica

+1

+1

Practica wetenschappen

1

1

Wiskunde

+1

+1

COMPLEMENTAIRE  VORMING

2

0

Informatica***

 

 

INTERESSEMODULE

2

2

Creative language skills
Atelier créatif en français
KAZ Sports
Labo & wetenschappen
Artistiek-creatief
Voetbal

 

 

TOTAAL/WEEK

32

32