Latijn – Moderne Talen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:3de graad / Vakken

Latijn - Moderne Talen

Kies je voor Latijn? Dan kies je voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele een voorname plaats innemen. Het Latijn is een taal die aan strakke regels gebonden is. Het is dan ook een goede voorbereiding op het lezen van zakelijke, historische en juridische teksten. In de derde graad komen de leerlingen in contact met Latijnse poëzie, geschiedschrijving, welsprekendheid en recht. Deze kennismaking geeft hen een inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van hun literaire smaak.

Dankzij de doorgedreven studie van de moderne talen kunnen de leerlingen hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) oefenen in de ruimste zin van het woord. Deze vaardigheden zullen het contact met anderstaligen vergemakkelijken, en de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen (boeken, tijdschriften, film …) verruimen

Je profiel

 • Je interesses zijn breed en je wil je latere studie- en beroepskeuze zo ruim mogelijk houden.
 • Je bent leergierig en bereid zelfstandig kennis te verwerven.
 • Studeren gaat je goed af en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad goede resultaten behaald die bewijzen dat je een grondige basiskennis verworven hebt.
 • Je beschikt over een goed geheugen en bent vooral ook bereid dit geheugen te trainen.
 • Je vindt het bovendien boeiend je verder te verdiepen in de studie van het Latijn en de cultuur van de klassieke oudheid.
 • Je beseft dat je nu de nodige leerhoudingen ontwikkelt voor hogere studies.

Wij bieden je

 • een ruim pakket aan taalstudie, wetenschappen, wiskunde en algemene vakken; eigen aan een algemeen vormende studierichting;
 • vier lestijden Latijn per week: verfijnen van de vocabulariumstudie, uitdiepen van de spraakkunst, tekstvertalingen en tekstbegrip, kritisch analyseren en becommentariëren van teksten uit de oudheid (Latijn leeft trouwens verder in de woordenschat en spraakkunst van andere moderne talen);
 • In Latijn-moderne talen wordt extra tijd besteed aan moderne talen (Frans, Engels). Een moderne talenstudie bereidt je voor op de derde graad waar Frans, Engels, Duits en Spaans op een hoger niveau worden bestudeerd. Deze kennis is onontbeerlijk in een verenigd Europa en een globaliserende maatschappij;
 • de kans om met het gebruik van moderne media en gevarieerde werkvormen zelfstandig te werken;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning ..

Toekomst:

 • Alle richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) en HOLT (Hoger Onderwijs van het Lange Type) en universitair onderwijs
 • SE-N-SE (Secundair na secundair TSO) studierichtingen

 5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Engels33
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Latijn44
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Spaans33
Wiskunde33
Interessemodule22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK3232

Schooljaar 2019 – 2020