Latijn

Kies je voor Latijn? Dan kies je voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele een voorname plaats innemen. Het Latijn is een taal die aan strakke regels gebonden is. Het is dan ook een goede voorbereiding op het lezen van zakelijke, historische en juridische teksten. In de derde graad komen de leerlingen in contact met Latijnse poëzie, geschiedschrijving, welsprekendheid en recht. Deze kennismaking geeft hen een inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van hun literaire smaak.

Je profiel

Wij bieden je

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.

 

3LA
(21-22)

4LA
(22-23)

BASISVORMING

25

25

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst/NCZ

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Artistieke vorming*

1

Mens en samenleving**

1

SPECIFIEKE  VORMING

5

5

Latijn

4

4

Wiskunde

+1

+1

COMPLEMENTAIRE  VORMING

2

0

Informatica***

 

 

INTERESSEMODULE

2

2

Creative language skills, 
Atelier créatif en français, 
KAZ Sports, 
Labo & wetenschappen, 
Artistiek-creatief, 
Voetbal.

 

 

 

TOTAAL/WEEK

32

32