Dagindeling

Een dag op het atheneum Zelzate

De leerlingen moeten op de speelplaats aanwezig zijn voor het eerste belsignaal, ’s morgens om 08.13u en in de namiddag om 12.38u. Wie te laat komt, moet zich met zijn schoolgids melden op het leerlingensecretariaat vooraleer naar de les te gaan. Drie keer te laat komen zonder geldige verantwoording brengt een ordemaatregel met zich mee (strafstudie).

De middagpauze loopt van 11.50 u tot 12.38 u. Wie op school eet, mag het schoolterrein van de school niet verlaten. Er is permanent toezicht voorzien. 

De lessen van de namiddag lopen van 12.40 u tot 15.20 u of 16.10 u. Het precieze einduur staat in het lessenrooster in de schoolagenda vermeld of is te consulteren via het digitaal leerplatform Smartschool.

De school verlaten tijdens en tussen de gewone lesuren is niet toegelaten en wordt altijd bestraft. Wie meent de school te moeten verlaten, vraagt altijd toestemming op het leerlingensecretariaat. Mag het, dan wordt het altijd ingeschreven in de agenda en wordt er ook een stempel van de school gezet.

Is er onverwachts een leraar afwezig het achtste lesuur van de dag (het vierde lesuur op woensdag), dan kan er toestemming gegeven worden om naar huis te gaan. Ook dit gebeurt altijd door een nota en een stempel in de agenda.

Weten wij vooraf dat de volgende dag een leerkracht door ziekte afwezig zal zijn (en er geen taken/toetsen zijn voorzien), dan kan er toestemming gegeven worden om een lesuur later naar school te komen. Dit gebeurt altijd door een nota en een stempel in de agenda ten laatste de dag vooraf.

 

Als een leerling te laat komt, zullen de ouders om verantwoording gevraagd worden (zie ook orde- en tuchtreglement).

 VANTOT
Lesuur 108.15 u09.05 u
Lesuur 209.05 u09.55 u
Pauze09.55 u10.10 u
Lesuur 310.10 u11.00 u
Lesuur 411.00 u11.50 u
Pauze11.50 u12.40 u
Lesuur 512.40 u13.30 u
Lesuur 613.30 u14.20 u
Pauze14.20 u14.30 u
Lesuur 714.30 u15.20 u
Lesuur 815.20 u16.10 u