Economische wetenschappen

Het belang van economie in onze maatschappij is niet te onderschatten. Heel veel studenten in het hoger onderwijs volgen een studierichting waarin economie de hoofdrol speelt. Ook in het gewone, dagelijkse leven is het trouwens interessant als je iets afweet van zaken als lonen, beleggingen, inflatie, arbeidsovereenkomst, beurs, boekhouding, buitenlandse handel en werkloosheid. Al deze zaken bestudeer je tijdens de lessen economie. 

Economie studeren leert je inzicht te verwerven in de belangrijkste (bedrijfs-)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten. Je krijgt een ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie

Je profiel

Wij bieden je

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.

 

3EW
(21-22)

4EW
(22-23)

BASISVORMING

25

25

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst/NCZ

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Artistieke vorming*

1

Mens en samenleving**

1

SPECIFIEKE  VORMING

5

5

Economie

4

4

Wiskunde

+1

+1

 

 

 

COMPLEMENTAIRE  VORMING

2

0

Informatica***

 

 

INTERESSEMODULE

2

2

Creative language skills
Atelier créatif en français
KAZ Sports
Labo & wetenschappen
Artistiek-creatief
Voetbal

 

 

TOTAAL/WEEK

32

32