Informatie

Voel je THUIS op het atheneum Zelzate!

Onze school is gelegen in de gemeente Zelzate op een campus met een basisschool, een middenschool en een atheneum. Wij bieden u een open school, onderwijs op niveau en een aangename leer- en leefomgeving. Wij bouwen dagelijks aan een school waar vertrouwen en verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn en waarbij we het voordeel hebben een ruime waaier aan studierichtingen te kunnen aanbieden.

Een persoonlijke benadering van elke leerling zorgt ervoor dat je in deze school niet verloren loopt. Het eigen accent van het atheneum vind je vooral in de veelzijdigheid van de opvoeding. Een familiale sfeer, leerzorg, spontane contacten tussen leerkrachten, opvoeders en leerlingen, geduld, het geven van nieuwe kansen, de aandacht voor de omgangsvormen, het respect voor de eigenheid, enz. lopen als een rode draad door het pluralistisch opvoedingsproject. Met andere woorden: ons atheneum is een school met een hart voor jongeren!

Het sociale leven – wat een school toch inhoudt – wordt veel aangenamer als er een goede en algemene orde heerst. Daartoe dienen duidelijke afspraken gemaakt, die je echter niet noodzakelijk als een rem op je eigen vrijheid en ontplooiingskansen mag zien. Integendeel! Wie soepel kan inspelen op de noodzakelijke afspraken binnen de mini-maatschappij van een school, is meteen ook beter voorbereid om zijn plaats in de grote maatschappij in te nemen.
Overtuig jezelf van de opvoedkundige waarde van deze leefregels. We wensen je daarbij alle succes toe. Begeleiden is samen op stap gaan.

Zo zal je regelmatig herinnerd worden aan wat we van je verwachten. De begeleidende aanwezigheid van de directie, leerkrachten en het opvoedend personeel wil je daarbij langs positieve weg helpen.

Benny Stroobant

Pedagogisch project en schoolvisie

Naast kennis en leerinhouden, conform de leerplandoelstellingen en de VOET (vakoverschrijdende eindtermen) geven we méér dan alleen les. We denken ook aan het welbevinden van uw kind. Je kan pas extra rendement uit elk mens halen wanneer die zich goed voelt in zijn vel. We bieden extra kwaliteit en zorg op maat van elk kind.

Het personeelsteam van het Koninklijk Atheneum te Zelzate stelt zich onder meer tot doel om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden tussen het ogenblik waarop het enerzijds van de eerste graad overstapt naar de tweede graad van het secundair onderwijs en anderzijds van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs of de werkvloer. Deze begeleiding is niet enkel gericht op de kennis, maar kadert geheel binnen de principes van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs.

Ook de wijze van omgaan met anderen (sociaal contact en sociale contactvaardigheid), het werken aan de attitudes van elke leerling, het samenwerken met elkaar en het bereiken van de vakoverschrijdende eindtermen behoren tot de core business van het team. Het GO! voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de ruimte, wereldsolidariteit, zelfstandigheid, tolerantie en brede belangstelling voor het culturele gebeuren hier en elders.

Elk kind dat zijn weg zoekt in onze maatschappij en dus ook elk kind in onze school, komt dagelijks met de meest diverse invloeden in contact, gaat in zijn eigen specifieke leef- en ervaringswereld om met de meest uiteenlopende dingen en beleeft een uniek moment van zijn eigen ontwikkeling. Dat het gemakkelijk is om hiermee probleemloos om te gaan zullen we zeker niet beweren.

We willen wel uitdrukkelijk ons engagement uitspreken om – in samenwerking met elke ouder van ieder kind – zo adequaat mogelijk die leerling te begeleiden in een goede sfeer. Normen en waarden en wederzijds respect vormen hiervoor onze basis.

Eén regel is en blijft: de dialoog. Neem bij welk probleem dan ook, contact op met de school, en vraag om een gesprek. Het vermijdt vaak een hoop misverstanden. Van onze kant zullen we dit ook doen. Als er iets aan de hand is, zullen we u dat melden. Zorg er in dit verband steeds voor dat u wekelijks de schoolagenda van uw kind even inkijkt en handtekent.

Laten we samen werken aan de toekomst van uw kind!