• Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:3de graad / Vakken

Verzorging

In de studierichting Verzorging krijg je een degelijke theoretische en praktische opleiding binnen de verschillende onderdelen van de verzorging. Je leert efficiënt en meevoelend werken met zowel bejaarden als kinderen en mindervaliden. Je maakt animatie-opdrachten en je leert creatief denken tijdens je wekelijkse stage.

 

Je profiel

 • Je houdt van mensen en de zorg ervoor!!
 • Je kunt zelfstandig werken maar tevens ben je een teamplayer.
 • Je kan vooroordelen bij jezelf herkennen en jezelf bijsturen.
 • Je bent in staat een zekere flexibiliteit aan de dag te leggen om om te gaan met moeilijke situaties.
 • Je kan een functionele samenwerkingsrelatie met de zorgvrager en zijn omgeving opbouwen; met openheid voor zijn waarden en normen, zijn levensbeschouwelijke achtergrond, zijn emoties en gevoelens.
 • Je bent communicatief vaardig, luisterend ingesteld met oog en oor voor de ander.
 • Je hebt een gezond inlevingsvermogen in anderen en bent assertief.
 • Je bent in staat stipt te zijn en je te houden aan de afspraken die in een organisatie gelden.
 • Je kan doelgericht, systematisch en procesmatig werken.
 • Je hebt organisatietalent en kan prioriteiten stellen.
 • Je legt geduld aan de dag en je kan je eigen tempo aanpassen aan het ritme van de zorgvrager.
 • Je onderkent het belang van welzijn (veiligheid, gezondheid, hygiëne).
 • Je hebt oog voor ergonomische aspecten van verzorgende beroepen.
 • Je bent veiligheidsbewust en in staat om actief en pro-actief in te staan voor de veiligheid.
 • Je beschikt over een gezonde dosis verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent er op ingesteld de zelfstandigheid van de zorgvrager te stimuleren en te bevorderen.
 • Je bent betrouwbaar, discreet en tactvol (beroepsgeheim).
 • Een tewerkstelling in de zorgsector spreekt je aan (werkzekerheid).

Wij bieden je

 • een degelijke theoretische en praktische opleiding binnen de verschillende facetten van het vakgebied, zowel binnen de school als buiten de school en dit tijdens de wekelijkse stageactiviteiten;
 • het leren efficiënt en empathisch werken met zowel bejaarden als kinderen;
 • het leren plannen en organiseren van (stage)opdrachten;
 • de ontwikkeling van een gevoel voor verantwoordelijkheid t.o.v. de zorgvrager en het sturend optreden zonder echter bazig te zijn;
 • het aanleren van sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn op de werkvloer;
 • het aanleren van animatieopdrachten en de ontwikkeling van creatief denken;
 • het aanleren van vaardigheden in het vak verzorging om op een professionele manier te kunnen meedraaien op stage/op de werkvloer;
 • een vak welke je zeer zeker voldoening, maar ook aanzien en werk zal geven;
 • de realisatie van een Geïntegreerde Proef (GIP) en een stageperiode.

Aandachtspunten

Aanschaf van persoonlijke bescherming (werkpak, werkschoenen) is noodzakelijk.

 

Toekomst

 • HBO (Hoger beroepsonderwijs)
 • 7de jaar (specialisatiejaar) beroepssecundair onderwijs – diploma secundair onderwijs
 • Werkvloer
 5de jaar6de jaar
Godsdienst / NC zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Frans22
Project algemene vakken (PAV)44
Expressie (MO-PO)22
Praktijk huishoudkunde22
Praktijk Verzorging22
Stage huishoudkunde22
Stage Opvoedkunde / ­Verzorging / ­Huishoudkunde22
Stage Verzorging66
Theorie huishoudkunde11
Theorie Opvoedkunde / ­Verzorging / ­huishoudkunde44
Theorie Verzorging55
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK3636

Overzicht stageplaatsen derde graad verzorging

5de jaar: 3 stageperiodes (1 dag/week – donderdag + 0,5 dag/2 weken – vrijdagvoormiddag)

 • Kinderzorg: Kleuterklas
 • Bejaardenzorg: Rusthuis/RVT
 • Kinderzorg: onthaalouder/kinderdagverblijf

6de jaar: 3 stageperiodes (1 dag/week – donderdag + 0,5 dag/2 weken – vrijdagvoormiddag)

 • Bejaardenzorg: thuiszorg
 • Psychiatrie: St.-Jan-Baptist (volwassenen) of MPI ’t Vurstjen (kinderen)
 • Keuzestageplaats in functie van de studiekeuze in het 7de jaar: bejaardenzorg of kinderzorg

Specialisatiejaar: Kinderzorg

Dankzij verschillende stagemomenten en de praktijkoefeningen in het specialisatiejaar Kinderzorg, doe je de nodige kennis op om later vlot te kunnen functioneren op de werkvloer. Het is ook de ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit studiegebied

Je profiel

 • Je volgde een vooropleiding 3de graad verzorging of een gelijkaardige studierichting.
 • Werkplekleren.
 • Het is de ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit studiegebied.

Toekomst

 • Richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) binnen het vakgebied
 • SE-N-SE (Secundair Na Secundair) studierichtingen (bv. leefgroepenwerking, animatie in ouderzorg)
 • Werkvloer
 • HBO (Hoger Beroepsonderwijs)
 7de jaar
Godsdienst / NC zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Frans2
Project algemene vakken (PAV)6
Expressie (MO-PO)2
Praktijk Verzorging1
Stage Verzorging2
Theorie Verzorging1
Praktijk opvoedkunde2
Stage verzorging/opvoedkunde2
Theorie opvoedkunde4
Stage opvoedkunde6
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK32

Overzicht stageplaatsen derde graad Kinderzorg 7de jaar:

3 stageperiodes (1 dag/week – donderdag)+ blokstage (2 weken vóór de paasvakantie)

 • Kinderen

Schooljaar 2019 – 2020