2de graad BSO

Het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) bereidt de leerlingen optimaal voor op een job op de arbeidsmarkt. De opleidingen spitsen zich dan ook toe op praktische vaardigheden en kennis, maar ook op het beheersen van arbeids- en sociale regels

Sluit Menu