2de graad BSO

Het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) bereidt de leerlingen optimaal voor op een job op de arbeidsmarkt. De opleidingen spitsen zich dan ook toe op competenties en kennis, maar ook op het beheersen van arbeids- en
sociale regels. Uiteraard kan ook hier na het 6de jaar gekozen worden voor vervolgopleidingen.

3de leerjaar, Schooljaar 2021-2022 (Nieuwe lestabellen)

4de leerjaar, Schooljaar 2021-2022