Humane wetenschappen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:2de graad / Vakken

Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Je profiel

 • Je mikt op hogere studies en je wilt hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhouding aanleren.
 • Je hebt een brede interesse.
 • Je bent leergierig en bereid zelfstandig kennis te verwerven.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad goede resultaten behaald die bewijzen dat je een grondige basiskennis verworven hebt.
 • Je beschikt over een gezonde interesse in de actualiteit, de politiek, het (multi)culturele gebeuren, menselijke gedragingen, de psyche, pedagogiek e.d.
 • Je beseft dat je nu de nodige leerhoudingen ontwikkelt voor hogere studies.

Wij bieden je

 • een ruim pakket aan taalstudie, wetenschappen, wiskunde en algemene vakken; eigen aan een algemeen vormende studierichting;
 • een historisch en cultureel referentiekader om actualiteit – nationaal en internationaal – te plaatsen;
 • de kans om met het gebruik van moderne media en gevarieerde werkvormen zelfstandig te werken;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning .
4de jaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Computerwetenschappen 1
Cultuurwetenschappen 2
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Gedragswetenschappen 2
Geschiedenis 2
Godsdienst / NC zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Interessemodule 2
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK 32

* De interessemodule is vrijblijvend te kiezen. In het geval je voor voetbal kiest, heb je 35 uren les/week.

Schooljaar 2019 – 2020