Wetenschappen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:2de graad / Vakken

Wetenschappen

Wil je een stevige wetenschappelijke en wiskundige basis ontwikkelen  en practica uitvoeren? Wij leren je hoe je feitenmateriaal onder verschillende vormen moet verzamelen: bijvoorbeeld door experimentele waarnemingen in het schoollabo en veldwerk te doen, audiovisueel materiaal te analyseren, gegevens op te zoeken in naslagwerken en tabellenboeken.

Je profiel

 • Je mikt op hogere studies en je wilt hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhouding aanleren.
 • Je hebt een brede interesse in wetenschappen, wiskunde én moderne talen.
 • Je wil je latere studie- en beroepskeuze ruim houden.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad goede resultaten behaald die bewijzen dat je een grondige basiskennis verworven hebt.
 • Je hebt niet alleen een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
 • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent kritisch en stelt jezelf voortdurend in vraag.
 • Je bent nieuwsgierig en je wil antwoorden zoeken of krijgen op heel wat vragen.

Wij bieden je

 • een polyvalente richting met een mooi evenwicht tussen taalstudie, wetenschappen, wiskunde en algemene vakken (eigen aan een algemeen vormende studierichting);
 • de kans om een stevige basis te ontwikkelen in het vak wetenschappen en heel wat mogelijkheden tot het uitvoeren van practica;
 • vijf lestijden wiskunde per week: een degelijke basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen;
 • gevarieerde werkvormen o.a. gericht op het gebruik van moderne media en zelfstandig werken;
 • de kans om aanknopingspunten en verbanden te leggen met waarnemingen uit het dagelijks leven, het milieu, de natuur;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning …
4de jaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Computerwetenschappen 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst / NC zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Interessemodule 2
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK 32

* De interessemodule is vrijblijvend te kiezen. In het geval je voor voetbal kiest, heb je 35 uren les/week.