Wetenschappen – Wiskunde

Wil je een stevige wetenschappelijke en wiskundige basis ontwikkelen  en practica uitvoeren? Wij leren je hoe je feitenmateriaal onder verschillende vormen moet verzamelen: bijvoorbeeld door experimentele waarnemingen in het schoollabo en veldwerk te doen, audiovisueel materiaal te analyseren, gegevens op te zoeken in naslagwerken en tabellenboeken.

Je profiel

 • Je mikt op hogere studies (bachelor en/of master) en wil hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de nodige leerinhouden aanleren.
 • Je bent geboeid door de abstracte wereld van wiskunde en wetenschappen.
 • Je bent bereid om heel regelmatig en zelfstandig te studeren en te werken.
 • Je bezit een stevige wiskundige basis en kan analytisch denken.
 • Je behaalde in de tweede graad goede resultaten voor de vakken die je richting bepalen.
 • De deductieve opbouw en de grote aandacht voor het oplossen van problemen stelt hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver.

Wij bieden je

 • een opleiding die voorbereid op hogere studies;
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van de moderne media;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning …;
 • een uurtje TECHNIEK in de werkplaatsen met lesitems geënt op de leerplannen van wetenschappen en/of wiskunde.
 • uitwerken van (vakoverschrijdende) onderzoekscompetentie met een eindwerk dat kan tippen aan een bacheloropleiding. Dit is ideaal als voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger en/of universitair onderwijs.
 • de mogelijkheid om de eigen wiskundige kennis en kunde te meten met die van de Belgische scholieren.

Toekomst

 • Alle richtingen uit het Hoger Onderwijs Korte Type, Hoger Onderwijs Lange Type en universitair onderwijs (bv. TEW, handelswetenschappen, industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur, rechten, lerarenopleiding, geneeskunde, farmacie, architectuur, …)
 • SE-N-SE studierichtingen
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst / NC zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Techniek 1 1
Wiskunde 7 7
Interessemodule 2 2
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK 32 32

Schooljaar 2017 - 2018