Basismechanica

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:2de graad / Vakken

Basismechanica

In de richting Basismechanica leer je werken met de meest voorkomende vormgevingsmachines zoals een freesmachine, een draaibank, … Degelijk vakwerk vereist een juiste instelling en afstelling van de gebruikte machines. Maatwerk veronderstelt dat je correct leert meten en gegevens interpreteren.

Bovendien leer je verschillende lastechnieken. Deze vaardigheden zijn op de huidige arbeidsmarkt voor een goede metaalbewerker onmisbaar.

De helft van de opleiding bestaat uit praktijk. Je krijgt ook technische vakken die de praktijk ondersteunen.

De aanwezige algemene vakken zijn nodig om later goed te kunnen functioneren in de werkomgeving en in de samenleving.

Je profiel

 • Je houdt van mechanismen en machines.
 • Je steekt graag dingen in elkaar en hebt aandacht voor het praktische.
 • Je kan nauwkeurig werken.
 • Je hebt gevoel voor ruimtelijk inzicht en je hebt oog voor detail.
 • Je bent een handige Harry en je maakt graag praktische uitvoeringen.
 • Je hebt enig wiskundig inzicht en je kent de basis van driehoeksmeetkunde en breuken.
 • Je kan een opdracht zelfstandig, netjes en verzorgd uitvoeren en tevens doorwerken tot een opdracht volledig klaar is.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als werken in teamverband.
 • Je bent gebeten door techniek.
 • Je gaat verantwoord om met machines en materialen.
 • Je bent bereid om mee te werken aan een veilige en propere werkplek.
 • Je beschikt over een ruime interesse voor mechanica, techniek en allerlei mechanische toepassingen.

Wij bieden je

 • een degelijke en praktische opleiding in de verschillende facetten van het vakgebied, waarbij verspaningstechnieken in combinatie met computertoepassingen een belangrijke plaats innemen;
 • er wordt voortdurend ingespeeld op nieuwe technologieën en technische ontwikkelingen;
 • het zorgzaam, efficiënt en nauwkeurig werken met grote en kleine machines en handgereedschappen, alsook het onderhoud;
 • een kennismaking met elektrische, pneumatische en hydraulische energiekringen;
 • het leren plannen en organiseren van je werkzaamheden;
 • de ontwikkeling van een gevoel voor vormgeving en afwerking van een ‘totaal’ werkstuk;
 • het leren oog hebben voor detail(afwerking);
 • technisch tekenen (kunnen lezen en begrijpen van tekeningen, vormen en symbolen);
 • de kans om met tekenpakketten (o.m. SolidWorks – 2D en 3D) je opdrachten gedetailleerd uit te werken om het inzicht in de constructies verder te vormen;
 • het aanleren van vaardigheden welke je in dit beroep voor vele werkzaamheden, ook andere, nuttig kan gebruiken;
 • een vak welke je voldoening en aanzien zal geven;
 • de realisatie van een Geïntegreerde Proef (GIP) en een stageperiode (3de graad);
 • de kans tot het behalen van het VCA-attest (3de graad).

Aandachtspunten

Aanschaf van werkmateriaal (schuifmaat,…) en persoonlijke bescherming (veiligheidsbril, oorbeschermers, werkpak, werkschoenen) is noodzakelijk.

 3de jaar4de jaar
Godsdienst / NC zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Project algemene vakken (PAV) *5/65/6
Theorie en praktijk elektriciteit / elektromechanica / elektronica22
Theorie en praktijk lassen-constructie / mechanica / elektromechanica22
Praktijk mechanica / elektromechanica / nijverheidstechnieken66
Theorie mechanica / elektromechanica / nijverheidstechnieken (technisch tekenen)22
Cluster machines (basis & verdieping) mechanica / elektromechanica / nijverheidstechnieken88
Interessemodule* (voetbal)22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK32/33*32/33*

* De interessemodule is vrijblijvend te kiezen. In het geval je voor voetbal kiest, heb je 35 uren les/week.

Schooljaar 2021 – 2022