Interessemodules 3de graad

In de studierichtingen uit ASO kunnen de leerlingen twee lesuren vrij kiezen uit een aantal complementaire activiteiten.

Je zal één keer per schooljaar – dus twee keer in de tweede graad – een competentiegerichte keuze / talentgerichte keuze moeten maken voor een bepaald interessegebied dat aan de voor de gelegenheid samengestelde graadklas wordt gegeven.

In de 3de graad zijn de keuzes van de interessemodules vooral gericht op de studiekeuze in het Hoger Onderwijs.

Het is niet de bedoeling dat je in de loop van het jaar van module verandert of dat je twee jaar na elkaar dezelfde module volgt.

De evaluatie gebeurt op permanente basis, bijvoorbeeld door middel van papers, mindmaps, toonmomenten, reflectierapport, logboek, werkstukken, samenvattingen, presentaties.

 

In deze module wordt de basisvorming fysica (1u) en chemie (1u) uitgebreid met een extra lesuur fysica en een extra lesuur chemie. Hiermee wordt het leerplan van de wetenschappelijke richtingen gevolgd zodat je helemaal voorbereid bent voor een wetenschappelijke opleiding in het hoger onderwijs zoals geneeskunde, tandheelkunde, ingenieur, diergeneeskunde e.d.

De lessen leggen vooral de nadruk op het wiskundig-wetenschappelijk aspect van deze vakken en verdiepen het wetenschappelijk inzicht.

Deze module wordt gegeven in het 5de jaar én in het 6de jaar. Hier wordt dus niet gewerkt met graadklassen.

Bovendien moet je in de tweede graad ook de module ‘Labo en wetenschappen – STEM’ gekozen hebben of de richting wetenschappen gevolgd hebben.

Wil je graag verder gaan in het hoger onderwijs in een wetenschappelijke georiënteerde richting, dan volg je zeker de interessemodule ‘Exacte wetenschappen – STEM’. Hierbij wordt het leerplan van de wiskunde–wetenschappen gevolgd zodat ook jij klaar kan zijn voor een opleiding geneeskunde, tandheelkunde, ingenieur, diergeneeskunde e.d.

De (zakelijke) communicatieve vaardigheden die je later ook in je professionele context broodnodig hebt, worden hier maximaal ontwikkeld in concrete situaties.

“Komt je boodschap goed over? Bij je medewerker, klant of prospect?” Wij maken je wegwijs in efficiënte bedrijfsvoering, inspirerend leiderschap en doeltreffende marketing & communicatie.

Items zoals organisatiebekwaamheid, correcte briefwisseling per post/e-mail/fax, telefooncorrespondentie, PR, efficiënt werken met gratis webtools, informatieverwerving- en verwerking, functionele taalvaardigheid / tekstgeletterdheid, efficiënte gesprekstechnieken, vergadertechnieken, professioneel vergaderverslag opstellen, academisch taalgebruik, … kunnen uitgebreid aan bod komen binnen dit studiecurriculum.

Schriftelijke communicatie wordt aangeboden in het eerste deel van het schooljaar.
Mondelinge communicatie wordt aangeboden in het tweede deel van het schooljaar.

Het tweede deel van het schooljaar wordt gewijd aan statistiek.

Dit is de wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, verbanden zoeken, interpreteren, synthetiseren en presenteren van gegevens.

Het maakt onderdeel uit van het leerplan wiskunde in de derde graad. We stellen echter vast dat heel wat van onze leerlingen die verder studeren in het universitair onderwijs (o.m. in pedagogie, psychologie, geschiedenis, …) of hoger onderwijs en uit de niet-wiskundige studierichtingen komen dit vak ervaren als zgn. buisvak.

Werk aan de winkel dus!

Dit keuze-item brengt je versterkt aan de startmeet van eender welke menswetenschappelijke studierichting in het hoger onderwijs.

De doelgroep van deze module zijn dus de leerlingen uit de niet-wiskundige richtingen.

Idealiter is deze module te volgen in het 6de jaar.

Wanneer je Duits spreekt, kan je in Europa met ongeveer 105 miljoen mensen communiceren. Bedenk hoeveel carrièremogelijkheden je dit geeft. Als je wil reizen zal een beetje kennis van de Duitse taal je een eind op weg helpen. Heel veel wetenschappelijke en technische vakliteratuur die je tegenkomt in het hoger onderwijs is Duitstalig.

Dus droom je ervan om de taal van Sebastian Vettel en Rammstein beter te begrijpen? Krijg je het helemaal warm van het Oktoberfest en het Weltmeisterschaft? Wil je te weten komen wat een boule de Berlin eigenlijk is en hoe Duitsers kerstmis vieren? Kortom, wil je ondergedompeld worden in een Duits taal- en cultuurbad?

Twijfel niet langer, want dan is de module ‘Duitse taal en cultuur’ echt iets voor jou. Door Duits te kiezen, zal er een nieuwe wereld voor je opengaan. Duits is steeds belangrijker geworden op het gebied van internationale economie en geeft je toegang tot een bloeiend land met een brede culturele geschiedenis en een fascinerende actualiteit.

Aan de hand van dialogen, themasites, beeld- en geluidsmateriaal maak je kennis met de Duitse taal. De nadruk ligt op het communicatieve, zodat je op het einde van de module over een basis beschikt om je in reële situaties uit de slag te trekken. Ook het culturele aspect komt aan bod door middel van film en muziek, tekst- en beeldmateriaal.

Youtube, Vimeo, Facebook,… Everyday we enjoy many movies. They entertain us, teach us new things and open new perspectives on different subjects. Are you the creative type who wants to start producing your own youtube channel? This course is for you!

In this course, you’ll learn to:

  • use filming equipment
  • use professional editing software
  • record sound
  • edit sound
  • use different filming techniques

We would like to offer our students the possibility to practice their English skills. Therefore, this course will be spoken English.

This course can be attended in the second semester.

In het eerste deel van het schooljaar kan je starten met Kunst & cultuur.

Aan de hand van verschillende werkvormen (hoorcolleges, individuele- en groepsopdrachten, uitstappen, …) gaan we op ontdekkingstocht naar de taal van de kunst. Kunst en cultuur worden binnen deze module niet klassiek benaderd, maar gaat vooral in op de diversiteit van kunst en cultuur. Naast de kennismaking met verschillende artistieke en creatieve uitingen (beeldende kunst, architectuur, fotografie, podiumkunsten, design en mode) wordt er eveneens aandacht besteed aan de relatie tussen de verschillende disciplines.

Waarnemen, ontdekken, analyseren, exploreren, reflecteren en verbeelden zijn belangrijke sleutelbegrippen binnen deze module.

Sluit Menu