Elektrotechnieken

Je verwerft competenties met betrekking tot residentiële installaties (elektriciteit in woningen). Je leert procesmatig te denken en kwaliteitsvol te handelen.  Je leert je als technicus te bewegen tussen de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

De basis wordt gelegd om naar de derde graad toe competenties te kunnen verwerven met betrekking tot industriële installaties, bordenbouw, automatisatie, schema-analyse, machinebouw en de meer complexe aspecten van residentiële installaties.

Je profiel

Wij bieden je

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.

 

3EL
(21-22)

4EL
(22-23)

BASISVORMING

20

19

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst/NCZ

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Artistieke vorming*

1

Mens en samenleving**

1

SPECIFIEKE  VORMING

13

13

Elektriciteit

11

11

Toegepaste fysica

1

Toegepaste wiskunde

1

1

Informatica-module***

1

 

 

 

TOTAAL/WEEK

33

32

Schooljaar 2021-2022