Economie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:2de graad / Vakken

Economie

Het belang van economie in onze maatschappij is niet te onderschatten. Heel veel studenten in het hoger onderwijs volgen een studierichting waarin economie de hoofdrol speelt. Ook in het gewone, dagelijkse leven is het trouwens interessant als je iets afweet van zaken als lonen, beleggingen, inflatie, arbeidsovereenkomst, beurs, boekhouding, buitenlandse handel en werkloosheid. Al deze zaken bestudeer je tijdens de lessen economie. 

Economie studeren leert je inzicht te verwerven in de belangrijkste (bedrijfs-)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten. Je krijgt een ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie.

Optie Moderne talen

Dankzij de doorgedreven studie van de moderne talen kunnen de leerlingen hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) oefenen in de ruimste zin van het woord. Deze vaardigheden zullen het contact met anderstaligen vergemakkelijken, en de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen (boeken, tijdschriften, film …) verruimen

 

Je profiel

 • Je mikt op hogere studies en je wilt hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhouding aanleren.
 • Je hebt een brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • Je hebt aanleg en belangstelling voor het structureren en verwerken van informatie.
 • Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 • Motivatie, diepgaand studeren en zelfcontrole zijn belangrijke attitudes.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad goede resultaten behaald die bewijzen dat je een grondige basiskennis verworven hebt.
 • Je beschikt over een goed geheugen, maar ook over voldoende inzicht.
 • Specifieke voorkennis is onnodig.

Wij bieden je

 • een ruim pakket aan taalstudie, wetenschappen, wiskunde en algemene vakken; eigen aan een algemeen vormende studierichting;
 • vier lestijden economie per week: inzicht verwerven in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten, ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie, inzicht dat maatschappelijke problemen naast economische ook een ethische dimensie vertonen, verwerven van vaardigheden om economische concepten kritisch te evalueren;
 • de keuze uit 4 lestijden wiskunde en 5 lestijden wiskunde. In economie-wiskunde geven we een degelijke basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen. In economie-moderne talen wordt extra tijd besteed aan moderne talen (Frans, Engels). Een moderne talenstudie bereidt je voor op de derde graad waar Frans, Engels en Spaans op een hoger niveau worden bestudeerd. Deze kennis is onontbeerlijk in een verenigd Europa en een globaliserende maatschappij. Daarnaast is er een degelijke kennis van wiskunde en algemene vakken;
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning …
4de jaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Computerwetenschappen 1
Economie 4
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst / NC zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Interessemodule 2
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK 32

Optie Wiskunde

Kies voor de optie Wiskunde als je beschikt over een stevige wiskundige basis en analytisch denkvermogen. De richting geeft je een degelijke basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen uit het hoger onderwijs.

 


Je profiel

 • Je mikt op hogere studies en je wilt hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhouding aanleren.
 • Je hebt een brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • Je hebt aanleg en belangstelling voor het structureren en verwerken van informatie.
 • Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 • Motivatie, diepgaand studeren en zelfcontrole zijn belangrijke attitudes.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad goede resultaten behaald die bewijzen dat je een grondige basiskennis verworven hebt.
 • Je beschikt over een goed geheugen, maar ook over voldoende inzicht.
 • Specifieke voorkennis is onnodig.

Wij bieden je

 • een ruim pakket aan taalstudie, wetenschappen, wiskunde en algemene vakken; eigen aan een algemeen vormende studierichting;
 • vier lestijdeneconomie per week: inzicht verwerven in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten, ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie, inzicht dat maatschappelijke problemen naast economische ook een ethische dimensie vertonen, verwerven van vaardigheden om economische concepten kritisch te evalueren;
 • de keuze uit 4 lestijden wiskunde en 5 lestijden wiskunde. In economie-wiskunde geven we een degelijke basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen. In economie-moderne talen wordt extra tijd besteed aan moderne talen (Frans, Engels). Een moderne talenstudie bereidt je voor op de derde graad waar Frans, Engels, Spaans en eventueel Duits op een hoger niveau worden bestudeerd. Deze kennis is onontbeerlijk in een verenigd Europa en een globaliserende maatschappij. Daarnaast is er een degelijke kennis van wiskunde en algemene vakken;
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning.
4de jaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Computerwetenschappen 1
Economie 4
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst / NC zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Interessemodule 2
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK 32