• Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:3de graad / Vakken

Houtbewerking

In de richting Houtbewerking leer je verder zorgzaam, efficiënt en nauwkeurig werken met grote en kleine machines en handgereedschappen. Je ontwikkelt een gevoel voor vormgeving en afwerking van een totaal werkstuk. Je krijgt de kans om met tekenpakketten je opdrachten en eigen projecten gedetailleerd uit te werken.

 

Je profiel

 • Je wil werken met het ‘levend’ materiaal hout.
 • Je hebt gevoel voor ruimtelijk inzicht en oog voor detail.
 • De ideeën van anderen wil je omzetten in tastbare projecten.
 • Je bent handig en je maakt graag praktische uitvoeringen.
 • Je kan een opdracht netjes en verzorgd uitvoeren en tevens doorwerken tot een opdracht volledig klaar is.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als werken in teamverband.
 • Je bent gebeten door techniek.
 • Je gaat verantwoord om met machines en materialen.
 • Je bent bereid om mee te werken aan een veilige en propere werkplek.
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen om zo te streven naar vernieuwing en perfectie.
 • Een tewerkstelling in de steeds evoluerende bouw- of interieursector spreekt je aan (werkzekerheid!).

Wij bieden je

 • een degelijke opleiding in de verschillende facetten van het vakgebied, gaande van buitenschrijnwerk tot meubilair;
 • het zorgzaam, efficiënt en nauwkeurig werken met grote en kleine machines en handgereedschappen, alsook het onderhoud;
 • het leren plannen en organiseren van je werkzaamheden;
 • de ontwikkeling van een gevoel voor vormgeving en afwerking van een ‘totaal’ werkstuk;
 • het leren oog hebben voor detail(afwerking);
 • de kans om met tekenpakketten (o.m. SolidWorks – 2D en 3D) je opdrachten gedetailleerd uit te werken om het inzicht in de constructies verder te vormen;
 • het aanleren van vaardigheden welke je in dit beroep voor vele werkzaamheden, ook andere, nuttig kan gebruiken (bv. het opknappen van een eigen woning);
 • de kans om je eigen projecten uit te werken gaande van meubelen tot ramen en deuren, van traditioneel tot design;
 • een vak welke je voldoening, aanzien en werk zal geven;
 • de realisatie van een Geïntegreerde Proef (GIP) en een stageperiode (3de graad);
 • de kans tot het behalen van het VCA-attest (3de graad).

Aandachtspunten

Aanschaf van werkmateriaal (schroevendraaiers, beitels,…) en persoonlijke bescherming (veiligheidsbril, oorbeschermers, werkpak, werkschoenen) is noodzakelijk.

Toekomst

 • 7de jaar (specialisatiejaar) beroepssecundair onderwijs – diploma secundair onderwijs
 • Werkvloer
 • Hoger Beroepsonderwijs
 5de jaar6de jaar
Engels22
Godsdienst / NC zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken (PAV)44
Praktijk hout1614
Theorie hout77
Praktijk stage hout24
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK3535

De stage in het eerste leerjaar van de 3de graad is een blokstage van 3 weken: 1 week vóór de herfstvakantie en 2 weken vóór de paasvakantie. De stage in het tweede en derde leerjaar van de 3de graad is een blokstage van 6 weken: 3 weken vóór de herfstvakantie en 3 weken vóór de paasvakantie. De rest van het schooljaar is dit praktijkles. De school maakt gebruik van de opleidingen (en infrastructuur) aangeboden door de VDAB te Wondelgem.

Specialisatiejaar: Bijzondere schrijnwerkconstructies

In het specialisatiejaar Bijzondere schrijnwerkconstructies is er meer aandacht voor praktijk en bijzondere houtconstructies zoals dakkapellen. Door het maken en plaatsen van meubelen en schrijnwerkconstructies, verwerf je extra ervaring en inzicht die van pas komt in het beroepsleven. Je leert de kneepjes van de verbindingen, de aansluitingen, de integratie van andere bouwmaterialen en de plaatsing

Je Profiel

 • Je volgde een vooropleiding 3de graad houtbewerking of een gelijkaardige studierichting.
 • Het accent ligt in dit specialisatiejaar op de praktijk. Via het maken en het plaatsen van meubelen en schrijnwerkconstructies verwerf je extra ervaring en inzicht die in het beroepsleven beslist van pas komt. Je leert de finesses van de verbindingen, de aansluitingen, de integratie van andere bouwmaterialen, de plaatsing, …
 • Speciale aandacht gaat naar materialen waarmee bijzondere schrijnwerkconstructies worden gemaakt met bv. gebogen vormen of schuine werkvlakken, … Al doende specialiseer je je in de bouw van koepels, ramen, erkers, trappen, wanden, veranda’s, dakkapellen, pergola’s, decor- en standenbouw, …
 • Je krijgt de kans zelfstandig fragmenten en/of volledige samenstellingen in hout, PVC of aluminium te maken. Je leert zowel traditioneel werken als volgens de meest actuele technieken.
 • Je leert houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Veel aandacht gaat naar verspaning-, vergarings- en afwerkingstechnieken. Ook de regelgeving i.v.m. de houtsector, milieuaspecten, veiligheidsmaatregelen, kostprijsberekening, e.d. komen aan bod.
 • Het is de ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit studiegebied of om als volleerd vakman op de werkvloer te komen.

Toekomst

 • Richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) binnen het vakgebied
 • SE-N-SE (Secundair Na Secundair) studierichtingen (bv. hout constructie- en planningstechnieken)
 • Werkvloer
 • Hoger Beroepsonderwijs
 7de jaar
Godsdienst / NC zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Engels2
Project algemene vakken (PAV)6
Praktijk hout8
Theorie hout6
Praktijk stage hout6
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK32

De stage in het tweede en derde leerjaar van de 3de graad is een blokstage van 6 weken: 3 weken vóór de herfstvakantie en 3 weken vóór de paasvakantie.

De rest van het schooljaar is dit praktijkles.

De school maakt gebruik van de opleidingen (en infrastructuur) aangeboden door de VDAB te Wondelgem.

Schooljaar 2019 – 2020