Economie-Wiskunde

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:3de graad / Vakken

Economie - Wiskunde

Economie studeren leert je inzicht te verwerven in de belangrijkste (bedrijfs-)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten. Je krijgt een ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie.

Kies voor de optie Wiskunde als beschikt over een stevige wiskundige basis en analytisch denken. De richting geeft je een degelijke basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen uit het hoger onderwijs.

Je profiel

 • Je mikt op hogere studies en je wilt hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhouding aanleren.
 • Je hebt een brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • Je hebt aanleg en belangstelling voor het structureren en verwerken van informatie.
 • Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 • Motivatie, diepgaand studeren en zelfcontrole zijn belangrijke attitudes.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je hebt in de eerste graad goede resultaten behaald die bewijzen dat je een grondige basiskennis verworven hebt.
 • Je beschikt over een goed geheugen, maar ook over voldoende inzicht.
 • Specifieke voorkennis is onnodig.

Wij bieden je

 • een ruim pakket aan taalstudie, wetenschappen, wiskunde en algemene vakken; eigen aan een algemeen vormende studierichting;
 • vier lestijden economie per week: inzicht verwerven in de belangrijkste (bedrijfs-)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten, ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie, inzicht dat maatschappelijke problemen naast economische ook een ethische dimensie vertonen, verwerven van vaardigheden om economische concepten kritisch te evalueren;
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning .

Toekomst:

 • Alle richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) en HOLT (Hoger Onderwijs van het Lange Type) en universitair onderwijs
 • SE-N-SE (Secundair na secundair TSO) studierichtingen
 5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Economie44
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst / NC zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde77
Interessemodule22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK3232

Schooljaar 2019 – 2020