Maatschappij en Welzijn

Maatschappij en Welzijn is een technische studierichting, die op drie pijlers steunt: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding. Deze worden praktisch toegepast in de integrale opdrachten. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en zijn positie daarbinnen. De wetenschappelijke onderbouw daarbij, krijg je vanuit de natuur- en sociale wetenschappen. Tijdens de integrale opdrachten, ontwikkel je je eigen competenties.

Je profiel

Wij bieden je

Aandachtspunten

Aanschaf van persoonlijke bescherming (werkschort, werkschoenen) is noodzakelijk.
Ingrediënten voor de kooklessen.

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.

 

3M&W
(21-22)

4M&W
(22-23)

BASISVORMING

20

19

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst/NCZ

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Artistieke vorming*

1

Mens en samenleving**

1

SPECIFIEKE  VORMING

13

13

Biologie

1

Gezondheidszorg en welzijn

12

12

Informatica-module***

1

TOTAAL/WEEK

33

32

Schooljaar 2021-2022