• Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:3de graad / Vakken

Werktuigmachines

In de richting Werktuigmachines leer je verder zorgzaam, efficiënt en nauwkeurig werken met grote en kleine machines en handgereedschappen. Je leert werkstukken maken en gedetailleerd afwerken, maar je kan ook technisch tekenen, werken met tekenpakketten, enz.

Je profiel

 • Je houdt van mechanismen en machines.
 • Je steekt graag dingen in elkaar en hebt aandacht voor het praktische.
 • Je kan nauwkeurig werken.
 • Je hebt gevoel voor ruimtelijk inzicht en je hebt oog voor detail.
 • Je bent een handige Harry en je maakt graag praktische uitvoeringen.
 • Je hebt enig wiskundig inzicht en je kent de basis van driehoeksmeetkunde en breuken.
 • Je kan een opdracht zelfstandig, netjes en verzorgd uitvoeren en tevens doorwerken tot een opdracht volledig klaar is.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als werken in teamverband.
 • Je bent gebeten door techniek.
 • Je gaat verantwoord om met machines en materialen.
 • Je bent bereid om mee te werken aan een veilige en propere werkplek.
 • Je beschikt over een ruime interesse voor mechanica, techniek en allerlei mechanische toepassingen.

Wij bieden je

 • een degelijke en praktische opleiding in de verschillende facetten van het vakgebied, waarbij verspaningstechnieken in combinatie met computertoepassingen een belangrijke plaats innemen;
 • er wordt voortdurend ingespeeld op nieuwe technologieën en technische ontwikkelingen;
 • het zorgzaam, efficiënt en nauwkeurig werken met grote en kleine machines en handgereedschappen, alsook het onderhoud;
 • een kennismaking met elektrische, pneumatische en hydraulische energiekringen;
 • het leren plannen en organiseren van je werkzaamheden;
 • de ontwikkeling van een gevoel voor vormgeving en afwerking van een ‘totaal’ werkstuk;
 • het leren oog hebben voor detail(afwerking);
 • technisch tekenen (kunnen lezen en begrijpen van tekeningen, vormen en symbolen);
 • de kans om met tekenpakketten (o.m. SolidWorks – 2D en 3D) je opdrachten gedetailleerd uit te werken om het inzicht in de constructies verder te vormen;
 • het aanleren van vaardigheden welke je in dit beroep voor vele werkzaamheden, ook andere, nuttig kan gebruiken;
 • een vak welke je voldoening en aanzien zal geven;
 • de realisatie van een Geïntegreerde Proef (GIP) en een stageperiode (3de graad);
 • de kans tot het behalen van het VCA-attest (3de graad).

Aandachtspunten

Aanschaf van werkmateriaal (schuifmaat,…) en persoonlijke bescherming (veiligheidsbril, oorbeschermers, werkpak, werkschoenen) is noodzakelijk.

Toekomst

 • 7de jaar (specialisatiejaar) beroepssecundair onderwijs – diploma secundair onderwijs
 • Werkvloer
 • Hoger Beroepsonderwijs
 5de jaar6de jaar
Godsdienst / NC zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Project algemene vakken (PAV)44
Praktijk mechanica1412
Praktijk stage mechanica24
Theorie mechanica (+ CNC)88
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK3434

De stage in het eerste leerjaar van de 3de graad is een blokstage van 1 week voor de herfstvakantie en 2 weken vóór de paasvakantie.

De stage in het tweede leerjaar van de 3de graad is een blokstage van 6 weken: 3 weken vóór de herfstvakantie en 3 weken vóór de paasvakantie.

De rest van het schooljaar is dit praktijkles.

De school maakt gebruik van de opleidingen (en infrastructuur) aangeboden door de VDAB te Wondelgem, OCAS, ..

Specialisatiejaar: Industrieel onderhoud

In de opleiding Industrieel onderhoud specialiseer jij je in het onderhoud, het (na)meten en het (de)monteren van mechanische en elektrische elementen. Je leert de juiste gereedschappen correct gebruiken. Door de bedrijfsstages en de praktijkoefeningen verwerk je de nodige kennis om later vlot te kunnen functioneren op de werkvloer.

Je profiel

 • Je volgde een vooropleiding 3de graad in een gelijkaardige studierichting, bv. werktuigmachines.
 • In deze opleiding specialiseer jij je in het onderhoud, het (de)monteren en het (na)meten van mechanische en elektrische elementen. Je leert hiervoor de juiste gereedschappen correct gebruiken.
 • Je krijgt les over de theoretische basis van zuivere mechanica, pneumatica, hydraulica, algemene elektriciteit, centrale verwarming, lassen, plaatbewerking, water- en gasverdeling en sanitair. De samenhang tussen de diverse vakdomeinen krijgt extra aandacht. Wanneer je onderhoudswerk verricht aan machines en productielijnen, merk je dat je binnen eenzelfde productieproces te maken krijgt met de meest verschillende componenten, aansluitingen en sturingen.
 • Door de praktijkoefeningen en het werkplekleren (bedrijfsstages) verwerk je de nodige vakkennis om later vlot te kunnen functioneren op de werkvloer.
 • Het is ook de ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit studiegebied.

Wij bieden je

 • een degelijke en praktische opleiding in de verschillende facetten van het vakgebied, waarbij verspaningstechnieken in combinatie met computertoepassingen een belangrijke plaats innemen;
 • er wordt voortdurend ingespeeld op nieuwe technologieën en technische ontwikkelingen;
 • het zorgzaam, efficiënt en nauwkeurig werken met grote en kleine machines en handgereedschappen, alsook het onderhoud;
 • een kennismaking met elektrische, pneumatische en hydraulische energiekringen;
 • het leren plannen en organiseren van je werkzaamheden;
 • de ontwikkeling van een gevoel voor vormgeving en afwerking van een ‘totaal’ werkstuk;
 • het leren oog hebben voor detail(afwerking);
 • technisch tekenen (kunnen lezen en begrijpen van tekeningen, vormen en symbolen);
 • de kans om met tekenpakketten (o.m. SolidWorks – 2D en 3D) je opdrachten gedetailleerd uit te werken om het inzicht in de constructies verder te vormen;
 • het aanleren van vaardigheden welke je in dit beroep voor vele werkzaamheden, ook andere, nuttig kan gebruiken;
 • een vak welke je voldoening en aanzien zal geven;
 • de realisatie van een Geïntegreerde Proef (GIP) en een stageperiode (3de graad);
 • de kans tot het behalen van het VCA-attest (3de graad).

Aandachtspunten

Aanschaf van werkmateriaal (schuifmaat,…) en persoonlijke bescherming (veiligheidsbril, oorbeschermers, werkpak, werkschoenen) is noodzakelijk.

Toekomst

 • 7de jaar (specialisatiejaar) beroeps secundair onderwijs – diploma secundair onderwijs
 • Hoger Beroepsonderwijs
 • Werkvloer
 7de jaar
Godsdienst / NC zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Engels2
Project algemene vakken (PAV)6
Praktijk elektriciteit4
Praktijk koeltechniek2
Praktijk mechanica2
Praktijk stage elektromechanica6
Theorie elektriciteit2
Theorie koeltechniek2
Theorie mechanica (+CNC)2
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK32

De school maakt gebruik van de knowhow en de infrastructuur van het KA Maldegem voor wat betreft het vak PV/TV koeltechniek in het zevende jaar industrieel onderhoud. Het KA Maldegem fungeert voor het RTC als antennepunt en fungeert tevens als certificeringscentrum voor koeltechniek en klimatisatie.

 

De stage in het zevende leerjaar  is een blokstage van 6 weken: 3 weken vóór de herfstvakantie en 3 weken vóór de paasvakantie.

Schooljaar 2019 – 2020