Elektrische installatietechnieken

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:3de graad / Vakken

Elektrische installatietechnieken

Elektrische installatietechnieken biedt je een degelijke opleiding in de diverse onderdelen van het vakgebied, gaande van elektrische huisinstallaties tot licht industriële installaties. Je werkt efficiënt en nauwkeurig met gereedschappen en regelapparatuur en je leert die ook onderhouden. Je leert defecten van elektrische apparaten en installaties snel oplossen via een efficiënte foutenanalyse. Verder krijg je de kans om via het tekenpakket Caddy++ je schema’s gedetailleerd uit te werken om een groter inzicht te krijgen in werking en uitvoering.

Je profiel

 • Je bent bereid permanent bij te scholen en hebt belangstelling voor technologische vernieuwingen.
 • Je bent nauwkeurig van aard en in staat een efficiënte werkmethode te hanteren.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je kan omgaan met schakeltechnieken en PLC.
 • Je hebt inzicht in de gebruikelijke beveiligingstechnieken.
 • Je hebt kennis van elektrische bouwstenen en speciale motoren (en aandrijftechnieken).
 • Je beschikt over een basiskennis elektropneumatica.
 • Je kent de principes van regeltechniek en vermogenelektronica.
 • Je bent in staat installaties van verlichting en verwarming te installeren en aan te sluiten.
 • Je kan installaties in dienst stellen en apparatuur afstellen.
 • Je kan een werkopdracht analyseren en zelfstandig en verzorgd uitvoeren.
 • Je bent in staat te monteren volgens montageplannen en documentatie (schema lezen).
 • Je kan gereedschappen en elektrische installaties preventief onderhouden en herstellen.
 • Je kan een foutenanalyse toepassen.
 • Je bent bereid veilig te werken en de hygiëneregels toe te passen.
 • Je hebt interesse in ICT en kan er goed mee overweg.
 • Je wilt later eventueel verder studeren en legt hier de basis.

Wij bieden je

 • een degelijke opleiding in de diverse facetten van het vakgebied, gaande van elektrische huisinstallaties tot lichte industriële installaties;
 • het efficiënt en nauwkeurig leren werken met gereedschappen en regelapparatuur;
 • het leren plannen en organiseren van je werkzaamheden;
 • ervaring opdoen in het snel oplossen van defecten van elektrische apparaten en installaties via een efficiënte foutenanalyse;
 • het efficiënt leren gebruiken en onderhouden van handgereedschappen en machinale gereedschappen;
 • het leren oog hebben voor detail(afwerking);
 • de kans om met het tekenpakket Caddy++ je schema’s gedetailleerd uit te werken om inzicht te krijgen in werking en uitvoering;
 • het aanleren van vaardigheden welke je in dit beroep voor vele werkzaamheden nuttig kan gebruiken;
 • een algemene basisvorming (algemene vakken, talen, wiskunde);
 • een verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse, kritisch denken, nauwkeurigheid, grondigheid, planning …;
 • de realisatie van een Geïntegreerde Proef (GIP) en een stageperiode (6de jaar);
 • de kans tot het behalen van het VCA-attest;
 • een vak welke je voldoening, aanzien en gegarandeerd werk zal geven of
 • een ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit studiegebied.

Aandachtspunten

Aanschaf van werkmateriaal (schroevendraaiers,…) en persoonlijke bescherming (veiligheidsbril, werkpak, werkschoenen).
Een computer is een handig instrument.

Toekomst

 • Alle richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) binnen het vakgebied.
 • SE-N-SE (Secundair Na Secundair) studierichtingen TSO (bv. audio-, video- en teletechnieken, industriële elektronicatechnieken – certificaat).
 • Werkvloer.
 5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst / NC zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen1 
Nederlands33
Wiskunde22
Praktijk elektriciteit / elektronica66
Theorie elektriciteit / elektronica1111
Praktijk / stage elektriciteit22
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK3534

De stage in het tweede leerjaar van de 3de graad is een blokstage van 2 weken vóór de paasvakantie. De rest van het schooljaar is dit praktijkles.

De school maakt gebruik van de opleidingen (en infrastructuur) aangeboden door de VDAB te Wondelgem.

WERKPLEKLEREN met partner ArcelorMittal / Rütgers / Johnson Controls / Volvo.
De school maakt gebruik van de opleidingen (en infrastructuur) aangeboden door de VDAB te Wondelgem, OCAS, …

Schooljaar 2019 – 2020