Je bekijkt nu Finalisten Sociale Wetenschappen Olympiade

Finalisten Sociale Wetenschappen Olympiade

Niet drie, maar vier talentvolle dames uit 6 Humane Wetenschappen schopten het tot de finale van de prestigieuze sociale wetenschappen olympiade. Eerder deze maand vernamen Jennifer Kwisthout (categorie gezondheid), Lumein Hillewaert & Fauve Verpoorten (categorie sociale cohesie) het heuglijk nieuws. Gisteren wist ook Chadia Coppens (categorie media) op het nippertje een plaats te veroveren! Dat de begeleidende leerkrachten, mevr. Fontana (cultuurwetenschappen) en mevr. Deleu (gedragswetenschappen), bijzonder trots zijn… dat staat buiten kijf! We duimen voor jullie dames! Doe dat goed zaterdag bij de mondelinge voorstelling van jullie werk!