Cultuurwetenschappen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Vakken

In dit vak staan de mens en de samenleving centraal. We bespreken cultuurfenomenen als uitingen van de mens en samenleving, je leert wat cultuur is en bestudeert een aantal cultuurcomponenten (bv. kunst). Ook de manieren waarop cultuur kan worden doorgegeven (bv. van ouders op kinderen) komen aan bod.

Verder onderzoek je de wijzigingen van de cultuur doorheen de tijd. Enkele subculturen – waaronder de jeugdcultuur – komen uitvoerig ter sprake.

Tenslotte maak je ook kennis met enkele wetenschappen die bepaalde aspecten van de cultuur bestuderen.

In het vak cultuurwetenschappen komen een aantal thema’s aan bod zoals media en communicatie, waarden en normen, kunst, recht, politiek en zo veel meer.
Belangrijk is dan ook dat je graag met mensen omgaat en dat je interesse hebt voor alles wat de mens aanbelangt. Je bent ook nieuwsgierig naar het waarom van het handelen van de mens.
Om je in deze richting thuis te voelen moet je sociaal, creatief, soepel en open zijn en moet je kunnen luisteren naar elkaar, want er worden voortdurend ideeën en visies uitgewisseld waarbij je respect moet kunnen tonen voor de mening van anderen.