Met dit consortium project “Train the trainer – Bringing good practices into practice” gaan we met 5 leerkrachten uit vier verschillende scholen een vijfdaagse stage lopen in de verbroederingsgemeente Aubenas. De scholen die hieraan zullen deelnemen zijn GO! atheneum Zelzate, GO! middenschool Zelzate, GO! atheneum Maldegem en GO! atheneum Eeklo. In Aubenas zullen we onze leerervaringen uit het project “innovation-engagement-plaisir d’apprendre” zelf gaan toepassen in lessenreeksen die we zullen geven in drie scholen in Aubenas.

 

Tijdens deze vijf dagen is het ons opzet om de verdere professionalisering van leerkrachten te bevorderen. Dit zullen we doen door “good practices” uit het vorige project zelf te gaan toepassen in een actieve stage. Dit zal de leerkrachten verder doen ontwikkelen:

– Het Europees denken wordt gestimuleerd.

– Sociale en culturele vaardigheden zullen verder evolueren.

– Innovatief werken is een must in het onderwijs.

– Taalvaardigheid

 

Nu willen we nog een stap verder gaan. Daar waar de jobshadowing vooral een observatie was van het lesgebeuren, een kennismaking was met het Franse onderwijssysteem en een aanwakkering was van ons Europees gevoel, gaan we nu de aangeleerde technieken zelf gaan toepassen. Door zelf actief deel te nemen zal ons Europees gevoel nog meer gestimuleerd worden. Dit zal ook een motivatie zijn voor onze leerlingen.

 

We kiezen ervoor om dit project te spreiden over twee jaren. Zo zijn er twee stageperiodes verspreid over twee schooljaren. Zo kunnen we na verloop van het eerste jaar in overleg bespreken in welke mate de doelstellingen bereikt werden tijdens het project en waar het project eventueel bijgeschaafd kan worden met het zicht op de stageperiode tijdens het tweede jaar.

Fraternisation: Train the trainer – Bringing good practices into practice!

Epos