Met dit project “Fraternisation: Schooling in Italy!;” gaan we met 2 leerkrachten uit het GO! atheneum Zelzate voor 7 dagen op job shadowing naar onze verbroederingsgemeente Cesenatico.

Door deze observatiestage willen we inzicht verwerven in de manier waarop onze collega’s uit Cesenatico innoveren binnen hun school. We willen nagaan hoe ze hun betrokkenheid tonen en hoe ze ervoor zorgen dat de leerlingen betrokken zijn. We willen ook leren welke technieken zij toepassen om het leerplezier van de leerlingen te verhogen.

 

De organisaties en leerkrachten sturen na deze kruisbestuiving hun vakinhoud bij, geven meer voorbeelden uit de praktijk en maken samen nieuw materiaal aan. Ze voelen zich deskundiger in hun vakdomein en geloofwaardiger, m.a.w. de vooropgestelde noden worden aangepakt en weggewerkt.

 

Wij kiezen ervoor om nauw samen te werken met Cesenatico, omdat deze gemeente reeds lang verbroederd is met Zelzate, waardoor er al een vertrouwensband is opgebouwd. Deze is versterkt tijdens onze voorbereidende bezoeken aan Cesenatico gedurende de maand december 2018. Wij waren daar toen voor de uitbouw van een leerlingenstage. Dit project is daar spontaan tussen de verschillende partijen ontstaan. Het enthousiasme van de betrokken partijen – de secundaire school daar en onze school – voor een nauwe samenwerking is zeer groot. Door de banden met de verbroederingsgemeenten op deze manier aan te halen, zullen wij het Europese gevoel bij onze leerkrachten aanwakkeren. De school gaan ook instaan voor het vinden van gastgezinnen omdat dit verbindend werkt naar de plaatselijke maatschappij, het Europees denken zal versterkt worden.

 

We kiezen ervoor om dit project over 2 jaar te spreiden zodat er 2 observatiestages plaatsvinden. Op deze manier gaan we na afronding van het eerste projectjaar tijdens een eindvergadering met alle betrokkenen nagaan in welke mate alle verwachte doelstellingen bereikt zijn in dit dossier. Waar nodig gaan we aanpassingen maken ter voorbereiding van het 2de jaar wat noodzakelijk is met het oog op verdere samenwerkingen.

Fraternisation: Schooling in Italy!

Epos