Met dit consortiumproject “Fraternisation: care locally, think globally!” breiden we ons bestaande Erasmusproject uit. Er gaan nu al leerlingen van de sector Boekhouden/Informatica op stage naar de verbroederingsgemeenten Aubenas (FR), Cesenatico (IT) en Newbury (EN). Met dit project willen we dit uitbreiden naar de leerlingen van de welzijnszorg sector, van het gemeenschapsonderwijs van Eeklo, Maldegem en Zelzate met een stage naar onze verbroederingsgemeenten. Bovenop de bestaande leerlingen van Boekhouden/Informatica die per stad al gaan, komen er leerlingen uit de welzijnszorg sector bij.

Wij kiezen ervoor om nauw samen te werken met deze gemeenten, omdat deze al lange tijd verbroederd zijn met Zelzate en Eeklo, waardoor reeds een vertrouwensband is opgebouwd. Deze is nogmaals versterkt tijdens onze voorbereidende bezoeken voor dit dossier aan Newbury en Cesenatico gedurende de maand december 2018.

Wij benutten deze banden om in deze steden en in hun regio boeiende, uitdagende en passende stageplekken te zoeken om deze te kunnen aanbieden aan onze leerlingen. Het enthousiasme van betrokken partijen – verbroederingsgemeenten en secundaire scholen daar en ons consortium – voor een nauwe samenwerking met onze jongeren is bijzonder groot. Door de banden met de verbroederingsgemeenten op deze manier aan te halen, zullen wij ook het Europese gevoel bij onze leerlingen (en de jeugd van de consortiumgemeenten) aanwakkeren.

De leerlingen moeten een portfolio opstellen gedurende de voorbereiding van deze stage, bestaande uit een intentieverklaring, een motivatiebrief en een sollicitatie.

Na een motivatiegesprek over hun portfolio, oordelen directies en een team leerkrachten of hun noden overeenstemmen met de “Fraternisation: care locally, think globally” – doelstellingen.

Fraternisation: Care locally, think globally!

Epos