Interessemodules

In de studierichtingen uit ASO kunnen de leerlingen twee lesuren vrij kiezen uit een aantal complementaire activiteiten.

Je zal één keer per schooljaar - dus twee keer in de tweede graad - een competentiegerichte keuze / talentgerichte keuze moeten maken voor een bepaald interessegebied dat aan de voor de gelegenheid samengestelde graadklas wordt gegeven.

De bedoeling hiervan is o.m. het keuzeproces op het scharniermoment van 2de naar 3de graad voor te bereiden.

In de 3de graad zijn de keuzes van de interessemodules vooral gericht op de studiekeuze in het HO.

Het is niet de bedoeling dat je in de loop van het jaar van module verandert of dat je twee jaar na elkaar dezelfde module volgt.

De evaluatie gebeurt op permanente basis, bijvoorbeeld door middel van papers, mindmaps, toonmomenten, reflectierapport, logboek, werkstukken, samenvattingen, presentaties.

Artistiek creatief

Interessemodule Voetbal