Jong-Fa @ Work

Jong-Fa versus laptop... het ziet er naar uit dat Jong-Fa eindelijk kan toepassen wat hij tijdens de lessen Toegepaste Informatica heeft geleerd.

Jonf-Fa @ work