Je bekijkt nu Stagereflexie in 5 Humane Wetenschappen

Stagereflexie in 5 Humane Wetenschappen

Leerlingen in het 1ste leerjaar van de derde graad Humane Wetenschappen doen in het kader van hun OC (onderzoekscompetentie) een sociale stage. Uit deze praktijkervaring putten de leerlingen inspiratie voor het verder verloop van hun onderzoeksproces. Leerrijk, boeiend, inspirerend.
Maandag reflecteerden ze over hun stageperiode aan de hand van een zelf ontworpen masker. Mondeling lichtten ze de link tussen hun creatie en de doelgroep/ stageplaats toe.

Prachtig!